វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Disappearance of Robert A. Levinson (Kish Island, Iran | March 9, 2007)

ដើមបូព៌ា – អាហ្វ្រិកខាងជើង និង មជ្ឈិមបូព៌ា

ប្រាក់រង្វាន់

Up to $20 million

សូមចូលរួមចំណែក ។

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million for information leading to the location, recovery, and return of Robert A. “Bob”Levinson. A retired FBI special agent, Levinson went missing during a business trip to Kish Island, Iran, on March 9, 2007. Levinson had retired from the FBI in 1998 and was working as a private investigator at the time of his disappearance.

In December 2020, the U.S. Department of the Treasury sanctioned two senior Iranian officials, Mohammad Baseri and Ahmad Khazai, for their involvement in Levinson’s abduction. The United States continues to seek information on others who were involved.

រូបភាព៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Iran

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖

March 10, 1948

ទីកន្លែងកំណើត៖

Flushing, New York, United States of America

ភាពជាពលរដ្ឋ៖

United States of America

សញ្ជាតិ៖

United States of America

កម្ពស់៖

6’2″(188 cm)

ទម្ងន់៖

230 lbs (104 kg) –at the time of his disappearance

ពណ៌សក់៖

Gray

ពណ៌ភ្នែក៖

Blue

ភិនភាគ៖

Levinson wears eyeglasses. He is believed to have lost a significant amount of weight, possibly 50 to 60 lbs (23 to 27 kg).

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content