វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Ali Sayyid Muhamed Mustafa al-Bakri

ដើមបូព៌ា – អាហ្វ្រិកខាងជើង និង មជ្ឈិមបូព៌ា

ប្រាក់រង្វាន់

Up to $5 million

សូមចូលរួមចំណែក ។

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $5 million for information on Ali Sayyid Muhamed Mustafa al-Bakri, also known as Abd al-Aziz al-Masri. Al-Bakri is a member of the al-Qai’da (AQ) shura council, the group’s decision-making body, and is a close associate of AQ leaders Sayf al-Adl and Ayman al-Zawahiri. Al-Bakri is an explosives and chemical weapons expert. 

Prior to joining AQ, al-Bakri was a member of the Egyptian Islamic Jihad terrorist group under the direction of al-Zawahiri. He served as an instructor in AQ camps in Afghanistan, training terrorist recruits in the use of explosives and chemical weapons. Al-Bakri also attempted to hijack a Pakistani Air passenger flight in December 2000. It is likely that he continues to train AQ terrorists and other extremists.

Al-Bakri is settled with his family in Iran.

On October 3, 2005, the U.S. Department of the Treasury designated al-Bakri as a Specially Designated Global Terrorist pursuant to Executive Order 13224, as amended. As a result of this designation, among other consequences, all property and interests in property of al-Bakri that are subject to U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in any transactions with al-Bakri. In addition, it is a crime to knowingly provide, or attempt or conspire to provide, material support or resources to AQ, a U.S.-designated Foreign Terrorist Organization.

រូបភាព៖

បណ្ណប្រកាស៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Iran

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖

April 18, 1966

ទីកន្លែងកំណើត៖

Bani Suwayf, Egypt

សញ្ជាតិ៖

Egypt

ភេទ៖

ពណ៌ភ្នែក៖

Dark

ឈ្មោះប្តូរ/ការសរសេរឈ្មោះជំនួសផ្សេង៖

Ali Sa’d Muhammad Mustafa Bakri; Abd al-Aziz al-Masri; Hasan ‘Umar Ibrahim Ali Saleem Abu Salsbil; Abu Salsabil Hassan Omar; Hasan ‘Umar Zizo

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

ភាសា

Skip to content