វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi

ដើមបូព៌ា – អាហ្វ្រិកខាងជើង និង មជ្ឈិមបូព៌ា | អាហ្វ្រិក – អនុតំបន់សាហារា

ប្រាក់រង្វាន់

Up to $7 million

សូមចូលរួមចំណែក ។

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $7 million for information on Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi, also known as Abou Obeida Youssef al-Annabi and Yazid Mubarak. Al-Anabi is the leader of the terrorist organization al-Qa’ida in the Islamic Maghreb (AQIM). AQIM announced al-Anabi as the group’s new leader in November 2020. Al-Anabi pledged allegiance to al-Qa’ida (AQ) leader Ayman al-Zawahiri on AQIM’s behalf and is expected to play a role in AQ’s global management.

Al-Anabi, an Algerian citizen, was previously the leader of AQIM’s Council of Notables and served on AQIM’s Shura Council. Al-Anabi was formerly AQIM’s media chief.

On September 9, 2015, the U.S. Department of State designated al-Anabi as a Specially Designated Global Terrorist pursuant to Executive Order 13224, as amended. As a result of this designation, among other consequences, all property, and interests in property, of al-Anabi that are subject to U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in any transactions with al-Anabi. In addition, it is a crime to knowingly provide, or attempt or conspire to provide, material support or resources to AQIM, a U.S.-designated Foreign Terrorist Organization. Al-Anabi was placed on the United Nations Security Council Resolution 1267 (UNSCR 1267) sanctions list on February 29, 2016, making him subject to an international asset freeze, travel ban, and arms embargo.

រូបភាព៖

បណ្ណប្រកាស៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Algeria, Mali

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖

January 1, 1969;February 7, 1969

ទីកន្លែងកំណើត៖

Annaba, Algeria

ភាពជាពលរដ្ឋ៖

Algeria

ភេទ៖

ឈ្មោះប្តូរ/ការសរសេរឈ្មោះជំនួសផ្សេង៖

Yusuf Abu-‘Ubaydah Al-Anabi;Abou Obeida Youssef Al-Annabi;Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi;Mebrak Yazid;Youcef Abu Obeida;Mibrak Yazid;Yousif Abu Obayda Yazid;Yazid Mebrak;Yazid Mabrak;Yusuf Abu Ubaydah;Abou Youcef;Yazid Mubarak;Abu Ubaydah;Yusuf Abou Youcef

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Line របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Viber របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content