វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj Hamad

អាហ្វ្រិក – អនុតំបន់សាហារា

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $5 million for information on Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj Hamad. Abdelbasit is wanted for his role as one of the gunmen in the murders of U.S. Agency for International Development (USAID) employees John Granville and Abdelrahman Abbas Rahama in Khartoum on January 1, 2008. 

A Sudanese court tried, convicted, and sentenced Abdelbasit to death in 2009 for his involvement in the murders. However, Abdelbasit escaped from prison on June 10, 2010, before his sentence could be carried out. He remains at large and is believed to be in Somalia.

On January 8, 2013, the U.S. Department of State designated Abdelbasit as a Specially Designated Global Terrorist pursuant to Executive Order 13224, as amended. As a result of this designation, among other consequences, all property, and interests in property, of Abdelbasit that are subject to U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in any transactions with Abdelbasit.

រូបភាព៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Somalia, Sudan

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖

1979;1983

ទីកន្លែងកំណើត៖

Sudan

សញ្ជាតិ៖

Sudan

ភេទ៖

ពណ៌សក់៖

Black

ពណ៌ភ្នែក៖

Dark Brown

ភាសានិយាយ៖

Arabic;English

ឈ្មោះប្តូរ/ការសរសេរឈ្មោះជំនួសផ្សេង៖

Abd al-Basit;Abdelbaset Alhaj Alhassan;Abdel Basit Hag El-Hassan Hag Mohamed;Abd-al-Basit Al-Hadj Hasan;Abdel Basit al-Hajj Hassan

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Line របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Viber របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content