វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

ក្រុម Jamaat-ul-Ahrar (JUA)

សូមចូលរួមចំណែក ។

អំពី

ក្រុម Jamaat-ul-Ahrar (JuA) គឺជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយ ដែលទាក់ទិននឹងក្រុម Tehrik-e តាលីបង់ ប៉ាគីស្ថាន (TTP) ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាជា អង្គការភេវរករបរទេស ។ បង្កើតឡើងដោយអតីតមេដឹកនាំក្រុម TTP ឈ្មោះ Abdul Wali ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុម JuA បានបើកការវាយប្រហារជាច្រើនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ដោយយកជនស៊ីវិល, សាសនាដែលមានអ្នកកាន់តិចតួច, ទាហាន និង ការអនុវត្តច្បាប់ មកធ្វើជាគោលដៅ ។ ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុម JuA បានអះអាងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរដ្ឋ Punjab ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ដែលបានសម្លាប់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋ Punjab គឺលោក Shuja Khanzada និងអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ចំនួន ១៨ នាក់ ។ ក្រុម JuA ទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់បុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរនាក់ជនជាតិប៉ាគីស្ថាន ក្នុងទីក្រុង Peshawar កាលពីដើមខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ កាលពីចុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុម JuA បានធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅឯឧទ្យានកម្សាន្ត Gulshan-e-Iqbal ក្នុងទីក្រុង Lahore ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង ៧០ នាក់—ជិតពាក់កណ្តាលនៃអ្នកទាំងនោះគឺជាស្រ្តី និង កុមារ—និងរបួសជាងរាប់រយនាក់ទៀត ។

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ក្រុម JuA ថាជា ភេវរករសកលមុខសញ្ញាពិសេស ស្របតាមបទបញ្ជាដាច់ណាត់ លេខ ១៣២២៤ ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម ។ ជាលទ្ធផល ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ក្រុម JuA និង ផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលស្ថិតក្រោមដែនយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានបិទ ហើយជាទូទៅ ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការណាមួយជាមួយក្រុម JuA ឡើយ ។

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Line របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Viber របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content