វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

ក្រុមអាយស៊ីសក្នុងមហាវាលខ្សាច់សាហារ៉ា (ISIS-GS)

អាហ្វ្រិក – អនុតំបន់សាហារា

សូមចូលរួមចំណែក ។

អំពី

ក្រុមអាយស៊ីសក្នុងមហាវាលខ្សាច់សាហារ៉ា (ISIS-GS) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៥ បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានបំបែកខ្លួនចេញពីក្រុមអាល់-មួរ៉ាប៊ីទួន (Al-Mourabitoun) ដែលជាក្រុមបំបែកខ្លួនអាល់កៃដា ហើយបានស្បថសច្ចាប្រណិធានចំពោះក្រុមអាយស៊ីស ។ មានមូលដ្ឋានធំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលី ហើយធ្វើប្រតិបត្តិការតាមបណ្តោយព្រំដែនប្រទេសម៉ាលី និង នីហ្សេ ក្រុមនេះក៏សកម្មផងដែរក្នុងប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ ។ ក្រុម ISIS-GS បានអះអាងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារជាច្រើន រួមមាន ការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី ៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ មកលើក្រុមល្បាតរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និង នីហ្សេ ក្នុងតំបន់ Tongo Tongo ប្រទេសនីហ្សេ ដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់ទាហាអាមេរិកចំនួនបួននាក់ និង ទាហាននីហ្សេចំនួនបួននាក់ ។ នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុម ISIS-GS បានបើកការវាយប្រហារមួយមកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពម៉ាលី ដែលបានសម្លាប់ទាហានចំនួន ៥៤ នាក់ ។

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បានកំណត់ក្រុម ISIS-GS ថាជា អង្គការភេវរករបរទេស ក្រោមជំពូក ២១៩ នៃច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ និង សញ្ជាតិ ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម ។ កាលពីមុន នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រសួងការបរទេសបានកំណត់ក្រុម ISIS-GS ថាជា ភេវរករសកលមុខសញ្ញាពិសេស ស្របតាមបទបញ្ជាដាច់ណាត់ លេខ ១៣២២៤ ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម ។ ជាលទ្ធផល ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ក្រុម ISIS-GS និង ផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលស្ថិតក្រោមដែនយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានបិទ ហើយជាទូទៅ ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការណាមួយជាមួយក្រុម ISIS-GS ឡើយ ។ វាគឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយក្នុងការផ្តល់ ឬ ប៉ុនប៉ង ឬ សមគំនិតផ្តល់ ដោយដឹងខ្លួនមុន នូវការគាំទ្រជាសម្ភារ ឬ ធនធានទៅឲ្យក្រុម ISIS-GS ។

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content