Wadanda Ake Nema Don Laifin Ta’addanci

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala Milyan 25

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala Milyan 10

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala Milyan 7

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala Milyan 6

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala Milyan 5

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala Milyan 4

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala Milyan 3

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala Milyan 2

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala Milyan 1

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala 500,000

Tukuicin Da Ya Kai Na Dala 250,000