Ιστορίες επιτυχίας

Ουντάϊ Χουσεΐν

Απεβίωσε

Ο Ουντάϊ Χουσεΐν ήταν ο μεγαλύτερος από τους δύο γιούς του Σαντάμ από τον πρώτο του γάμο και ήταν γνωστός για την απάνθρωπη και ψυχοπαθητική συμπεριφορά του. Σαν επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής του Ιράκ διέταξε το βασανισμό αθλητών των οποίων οι αποδόσεις δεν συμβάδιζαν με τις επιθυμίες τους. Συμμετείχε άμεσα στη δολοφονία των δύο κουνιάδων του.

Στις 23 Ιουλίου 2003, πληροφορίες που δόθηκαν από μια πηγή οδήγησαν στον εντοπισμό του Ουντάϊ και του Κουσάϊ Χουσεΐν. Με την υποστήριξη της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, η Ειδική Ομάδα 20 διεξήγαγε επιχείρηση σύλληψης αυτών των ατόμων. Ακολούθησε τετράωρη ανταλλαγή πυρών που κατέληξε στο θάνατο του Ουντάϊ και του Κουσάϊ Χουσεΐν.

Το Πρόγραμμα Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης δημοσίευσε την καταβολή αμοιβής για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του Οντάϊ και του Κουσάϊ Χουσεΐν.