Ιστορίες επιτυχίας

Κουσάϊ Χουσεΐν

Απεβίωσε

Ο Κουσάϊ Χουσεΐν ήταν ο νεώτερος από τους δύο γιούς του Σαντάμ από τον πρώτο του γάμο και αναμένονταν ότι θα αναλάμβανε την εξουσία σε περίπτωση θανάτου του Σαντάμ. Ο Κουσάϊ ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ιράκ, των Υπηρεσιών Ασφαλείας, της Προεδρικής Φρουράς και της Ειδικής Προεδρικής Φρουράς που θεωρούνταν η πιο ικανή απ’ όλες τις Ιρακινές ένοπλες δυνάμεις.

Στις 23 Ιουλίου 2003, πληροφορίες που δόθηκαν από μια πηγή οδήγησαν στον εντοπισμό του Ουντάϊ και του Κουσάϊ Χουσεΐν. Με την υποστήριξη της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, η Ειδική Ομάδα 20 διεξήγαγε επιχείρηση σύλληψης αυτών των ατόμων. Ακολούθησε τετράωρη ανταλλαγή πυρών που κατέληξε στο θάνατο του Ουντάϊ και του Κουσάϊ Χουσεΐν.

Το Πρόγραμμα Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης δημοσίευσε την καταβολή αμοιβής για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του Οντάϊ και του Κουσάϊ Χουσεΐν.