Καταζητούνται για Τρομοκρατία

Αμοιβή μέχρι 25 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 10 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 3 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 2 εκατομμύρια δολάρια