Καταζητούνται για Τρομοκρατία

Αμοιβή μέχρι 25 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 10 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 7 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 6 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 4 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 3 εκατομμύρια δολάρια