Καταζητούνται για Τρομοκρατία

Αμοιβή μέχρι 25 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 10 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 7 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 6 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 4 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 3 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 2 εκατομμύρια δολάρια

Αμοιβή μέχρι 1 εκατομμύριο δολάρια

Αμοιβή έως to $500.000 δολάρια

Αμοιβή έως to $250.000 δολάρια