Καταζητείται
Πληροφορίες που παραπέμπουν στη δικαιοσύνη…

Μανγκάλ Μπα

Αμοιβή μέχρι 3 εκατομμύρια δολάρια

Ο Μανγκάλ Μπα είναι ο ηγέτης του Λασκάρ-ε-Ισλάμ, μιας στρατιωτικής ομάδας που σχετίζεται με το Τερίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν (ΤΡΡ). Η ομάδα του έχει εισοδήματα από λαθρεμπόριο ναρκωτικών, απαγωγές, επιδρομές σε συνοδείες του ΝΑΤΟ, και φόρους από διαμετακόμιση μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν.

Ο Μπα είναι ο ηγέτης του Λασκάρ-ε-Ισλάμ από το 2006 και έχει αλλάξει πολλές φορές συμμαχίες για να προστατεύσει τους παράνομους πόρους εισοδημάτων ενώ ενισχύει μια ακραία έκδοση του Ντεομπάντι Ισλάμ στις περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν και δυτικού Πακιστάν τις οποίες έχει υπό τον έλεγχό του, και ιδιαίτερα την Περιοχή Νανγκαρχάρ στο Αφγανιστάν.

Γεννήθηκε στην περιοχή Κυμπέρ, στο Πακιστάν και πιστεύεται ότι είναι 40 και κάτι ετών. Ο Μπα είναι μέλος της φυλής Αφρίντι. Σπούδασε σε μαντράσα για αρκετά χρόνια και αργότερα πολέμησε μαζί με στρατιωτικές ομάδες στο Αφγανιστάν.

Άλλη φωτογραφία του

Μανγκάλ Μπα