Τρομοκρατικές Ενέργειες
Πληροφορίες σχετικά με το …

Περιστατικά με Επιστολές-Βόμβες

Δεκέμβριος 1996 μέχρι Ιανουάριο 1997


Από το Δεκέμβριο του 1996 μέχρι τον Ιανουάριο του 1997, δεκαέξι επιστολές-βόμβες που έμοιαζαν με εορταστικές κάρτες παρελήφθησαν δια μέσω ταχυδρομείου σε διευθύνσεις στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι 13 από τις επιστολές αυτές παρελήφθησαν από τα γραφεία της εφημερίδας Αλ Χαγιάτ στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο. Μια βόμβα εξερράγη στο Λονδίνο τραυματίζοντας σοβαρά δύο αθώους. Οι άλλες 3 επιστολές-βόμβες ανακαλύφθηκαν στις ΗΠΑ στις Ομοσπονδιακές Φυλακές Λίβενγουωρθ του Κάνσας.

Η κάθε επιστολή-βόμβα είχε σφραγίδα ταχυδρομείου από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 1996 και καμία δεν είχε διεύθυνση αποστολέα. Οι βόμβες βρίσκονταν μέσα σε λευκούς φακέλους με ηλεκτρονικά τυπωμένες διευθύνσεις και με διάφορα άλλα σημάδια.

Το Πρόγραμμα Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης προσφέρει αμοιβές μέχρι $5 εκατομμύρια για πληροφορίες που θα φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης τα άτομα που είναι υπεύθυνα γι αυτές τις επιθέσεις.

Άλλη φωτογραφία του

Περιστατικά με Επιστολές-Βόμβες