Καταζητείται
Πληροφορίες που παραπέμπουν στη δικαιοσύνη…

Καλίλ αλ-Ραμάν Χακάνι

Αμοιβή μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια

Ένα ανώτατο μέλος του Δικτύου Χακάνι, ο Καλίλ αλ-Ραμάν Χακάνι συμμετέχει σε ερανικές δραστηριότητες εκ μέρους του Ταλιμπάν και παρέχει υποστήριξη στο Ταλιμπάν που λειτουργεί στο Αφγανιστάν. Από το 2010, παρείχε χρηματοδότηση σε μέλη του Ταλιμπάν στην περιοχή Λογκάρ, στο Αφγανιστάν. Το 2009, ο Καλίλ ήταν ένα από αρκετά άτομα υπεύθυνα για την κράτηση εχθρών αιχμαλώτων που παγιδεύτηκαν από το Ταλιμπάν και το Δίκτυο Χακάνι. Ο Καλίλ πήρες οδηγίες για επιχειρήσεις του Ταλιμπάν από τον ανηψιό του τον Σιραχουντίν Χακάνι, που ονομάστηκε από τις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2008 σύμφωνα με την Εκτελεστική Διαταγή 13224. Ο Καλίλ ενέργησε επίσης εκ μέρους της Αλ Κέιντα και συνδέεται με στρατιωτικές επιχειρήσεις της Αλ Κέιντα. Το 2002, έστειλε άντρες για να ενισχύσουν τα στοιχεία της Αλ Κέιντα στην Περιοχή Πάκτια, στο Αφγανιστάν.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατονόμασε τον Καλίλ αλ-Ραμάν Χακάνι ως Ειδικό Παγκόσμιο Τρομοκράτη υπό την Εκτελεστική Διαταγή 13224 στις 9 Φεβρουαρίου 2011.

Επιπρόσθετες φωτογραφίες

Άλλη φωτογραφία του Καλίλ αλ-Ραμάν Χακάνι
Άλλη φωτογραφία του Καλίλ αλ-Ραμάν Χακάνι