Καταζητείται
Πληροφορίες που παραπέμπουν στη δικαιοσύνη…

Εξωτερική Παρέμβαση στις Εκλογές

Το πρόγραμμα του Τμήματος Επικηρύξεων για τη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ προσφέρει ανταμοιβή έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ή τον εντοπισμό ατόμου, που ενεργεί υπό την καθοδήγηση ή υπό τον έλεγχο ξένης κυβέρνησης, παρεμβαίνοντας σε ομοσπονδιακές, πολιτειακές ή τοπικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραβιάζει την ενότητα 1030 του τίτλου 18. Ορισμένες κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις, που στοχεύουν σε υποδομές εκλογών ή καμπάνιας, μπορεί να αντιβαίνουν στον Νόμο περί Ηλεκτρονικής Απάτης και Kατάχρησης, της παραγράφου 18 USC § 1030, που ποινικοποιεί μη εξουσιοδοτημένες ηλεκτρονικές εισβολές και άλλες μορφές ηλεκτρονικής απάτης. Το καταστατικό απαγορεύει, μεταξύ άλλων αδικημάτων, τη μη εξουσιοδοτημένη ηλεκτρονική πρόσβαση για λήψη πληροφοριών και μετάδοσή τους σε μη εξουσιοδοτημένους παραλήπτες.

Η παρέμβαση ή η υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών από κάποια άτομα ή ξένες δυνάμεις, όπως η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εκλογές και εκστρατείες, αποτελούν μια ασυνήθιστη και αξιοσημείωτη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. (Εκτελεστικό Διάταγμα Αρ. 13848, 12 Σεπτεμβρίου 2018). Για παράδειγμα, ξένοι αντίπαλοι θα μπορούσαν να προβούν σε κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν σε εκλογικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων εγγραφής ψηφοφόρων και μηχανημάτων ψηφοφορίας, για να δυσχεράνουν τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέτοιοι αντίπαλοι θα μπορούσαν επίσης να διεξάγουν κακόβουλες επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον πολιτικών οργανώσεων ή εκστρατειών στις ΗΠΑ, με σκοπό να κλέψουν εμπιστευτικές πληροφορίες και στη συνέχεια να τις διαρρεύσουν ως μέρος των επιχειρήσεων επιρροής για να υπονομεύσουν πολιτικές οργανώσεις ή υποψηφίους.

Άλλη φωτογραφία του

Εξωτερική Παρέμβαση στις Εκλογές