Όπλα μαζικής καταστροφής

Τρομοκράτες που σκοπεύουν να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν όπλα μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) (WMD) αποτελούν σοβαρότατη απειλή εναντίον της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης. Τα ΟΜΚ (WMD) μπορούν να σκοτώσουν μεγάλους αριθμούς πολιτών και να προκαλέσουν σύγχυση σε μονάδες έκτακτης ανταπόκρισης. Τα ΟΜΚ περιλαμβάνουν πυρηνικά, χημικά, βιολογικά και ραδιενεργά όπλα, καθώς και μεγάλες συμβατικές βόμβες που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες στην πρόληψη χρήσης αυτών των καταστρεπτικών όπλων από τρομοκράτες.

Αν δώσετε πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή την καταδίκη οποιουδήποτε ατόμου που διαπράττει ή που αποπειράται να διαπράξει ή που συνωμοτεί για τη διάπραξη ή που υποκινεί και είναι συνεργός στην εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών που περιλαμβάνουν ΟΜΚ (WMD) εναντίον Αμερικανών ή Αμερικανικής Περιουσίας σε όλο τον κόσμο, μπορεί να δικαιούστε αμοιβή.

Σημείωση: Διεκδικήσεις που είναι σκόπιμα ψευδείς θα αναφέρονται στις σχετικές Αρχές.

Στις 15 Ιουλίου 2006, ο Πρόεδρος Μπούς και ο Πρόεδρος Πούτιν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Πυρηνικής Τρομοκρατίας. Ο στόχος αυτής της μοναδικής πρωτοβουλίας είναι η διεύρυνση και η αναβάθμιση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της παγκόσμιας απειλής από την πυρηνική τρομοκρατία.