Γενική Περιγραφή του Προγράμματος

Το RFJ, το Πρόγραμμα Αμοιβών του Υπουργείου Εξωτερικών Εναντίον της Τρομοκρατίας, ξεκίνησε με το Νόμο του 1984 για την Καταπολέμηση της Διεθνούς Τρομοκρατίας, Δημόσιο Δίκαιο 98-533 (κωδικοποιήθηκε στο 22 U.S.C. § 2708). Διαχειριζόμενο από το Γραφείο Διπλωματικής Ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο σκοπός του RFJ είναι φέρει διεθνείς τρομοκράτες στη δικαιοσύνη και να αποτρέψει ενέργειες διεθνούς τρομοκρατίας εναντίον Αμερικανών πολιτών και ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει αμοιβές για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη ή στην καταδίκη κάθε ατόμου που σχεδιάζει, εκτελεί, βοηθά, ή προσπαθεί να εκτελέσει διεθνείς τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον Αμερικανών πολιτών ή ιδιοκτησίας, που αποτρέπουν τέτοιες ενέργειες από το να λάβουν χώρα, που οδηγούν στην ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό ενός σημαντικού τρομοκρατικού ηγέτη, ή που διαταράσσει τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δικαίωμα να προσφέρει αμοιβή πάνω από $ 25 εκατομμύρια αν κρίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερο ποσό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τρομοκρατικών ενεργειών.

Από τη δρομολόγηση του προγράμματος Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης το 1984, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καταβάλει πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια σε πάνω από 100 άτομα που παρείχαν αξιοποίησιμες πληροφορίες οι οποίες βοήθησαν στη φυλάκιση τρομοκρατών ή που πρόλαβαν τρομοκρατικές ενέργειες σ’ όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σύλληψη του διεθνούς τρομοκράτη Ραμζί Γιουσέφ, ο οποίος καταδικάστηκε για τη βομβιστική επίθεση του 1993 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Ενώ ο νόμος που διέπει το πρόγραμμα Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης έχει σαν στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εναντίον Αμερικανών, οι ΗΠΑ μοιράζονται πληροφορίες με άλλα έθνη οι πολίτες των οποίων βρίσκονται σε κίνδυνο. Κάθε κυβέρνηση και κάθε πολίτης έχει συμφέρον να προσκομίσει τρομοκράτες στη Δικαιοσύνη, καθώς και να προλάβει τρομοκρατικές ενέργειες.