Πολιτική Προγράμματος για Προσωπικά Στοιχεία

Νομοθετική Πράξη για την Τήρηση Προσωπικών Στοιχείων

Για τη διαχείριση της ιστοσελίδας, συγκεντρώνουμε πληροφορίες για στατιστικούς λόγους. Η ιστοσελίδα του Προγράμματος Αμοιβών χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού για τη σύσταση συνοπτικών στατιστικών αναφορών ώστε να γίνεται η αξιολόγηση του βαθμού σπουδαιότητας των πληροφοριών ή για την αξιολόγηση της απόδοσης του ηλεκτρονικού συστήματος ή για τον εντοπισμό προβληματικών λειτουργιών. Ακολουθεί δείγμα του είδους των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα: το όνομα της Διαδικτυακής ηλεκτρονικής ονομασίας απ’ όπου συνδέεστε με την ιστοσελίδα του Προγράμματος Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης (για παράδειγμα, καταγράφουμε το “aol.com” αν ο φορέας σύνδεσής σας με το Διαδίκτυο είναι η America Online), καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που συνδεθήκατε με την ιστοσελίδα μας. Αν επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες σε ηλεκτρονικό μήνυμα (email), θα τις χρησιμοποιήσουμε μόνο για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας.

Για λόγους ασφαλείας και για να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας παραμένουν στη διάθεση όλων των χρηστών, το Πρόγραμμα Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού για την παρακολούθηση της κίνησης στο δίκτυο ώστε να εντοπισθούν μη εγκεκριμένες προσπάθειες πρόσθεσης ή τροποποίησης πληροφοριών ή προσπάθειες πρόκλησης ζημιών. Μη εγκεκριμένες προσπάθειες πρόσθεσης ή τροποποίησης πληροφοριών στην υπηρεσία μας απαγορεύονται ρητά και μπορεί να επιδέχονται ποινική δίωξη σύμφωνα με τη Νομοθετική Πράξη του 1986 για Ηλεκτρονικές Απάτες και Καταχρήσεις. Οι πληροφορίες μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν σε αστυνομικές έρευνες. Με εξαίρεση τους παραπάνω σκοπούς, δεν γίνεται καμία άλλη απόπειρα αναγνώρισης των χρηστών ή των συνηθειών χρήσης τους στο Διαδίκτυο.

Νομοθετική Πράξη για Ηλεκτρονικές Απάτες και Καταχρήσεις Μη εγκεκριμένες απόπειρες πρόσθεσης ή/και τροποποίησης πληροφοριών σ’ αυτές τις ιστοσελίδες απαγορεύονται ρητά και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σύμφωνα με τη Νομοθετική Πράξη του 1986 για Ηλεκτρονικές Απάτες και Καταχρήσεις και σύμφωνα με το Νόμο 18 U.S.C. Sec.1001 και 1030.

Σύνδεση με Εξωτερικές Ιστοσελίδες

Σημεία σύνδεσης με ιστοσελίδες έξω από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ ή η χρήση εμπορικών, επιχειρησιακών ή εταιρικών ονομασιών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης υπάρχουν για τη διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήσεις αυτές δεν υπονοούν την επίσημη στήριξη οποιασδήποτε ιστοσελίδας, υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ή από το Πρόγραμμα Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης.

Συλλογή Δεδομένων

Συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Δεδομένα ζωντανής κίνησης με ενεργοποίηση κλικ
  • Στοιχεία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου HTTP

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

  • Ολοκλήρωση και υποστήριξη της τρέχουσας δραστηριότητας.
  • Διαχείριση ιστοσελίδας και συστήματος.
  • Έρευνα και ανάπτυξη.

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από το Πρόγραμμα Αμοιβών για την Απόδοση Δικαιοσύνης, καθώς και από τους εκπροσώπους του.

Ακολουθεί εξήγηση για το λόγο που συγκεντρώνονται αυτά τα δεδομένα:

  • Ο Διαδικτυακός μας διακομιστής (σέρβερ) συγκεντρώνει καταλόγους πρόσβασης που περιέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Πληροφορίες που καταγράφονται μετά από περιήγηση στο διαδίκτυο (Cookies)

Οι πληροφορίες που καταγράφορνται μετά από περιήγηση στο διαδίκτυο (Cookies) είναι τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να σας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες από μια ιστοσελίδα. Το cookie αποτελεί στοιχείο των δεδομένων που μια ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στο πρόγραμμά σας για την περιήγηση στο Διαδίκτυο (browser), που ακόλουθα μπορεί να το αποθηκεύσει στο σύστημά σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie, δίνοντάς σας τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσετε αν θα το δεχτείτε ή όχι.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies ΗΤΤΡ (περιττά αρχεία μετά από περιήγηση στο διαδίκτυο)

Περίληψη Πολιτικής Κόμπακτ (Compact)

Οι πολιτικές compact είναι μια μορφή πολιτικής P3P που παρέχει μια περίληψη για το τι καλύπτει η πολιτική για τα cookies. Εφόσον η παρούσα πολιτική δεν αναφέρει τίποτα για τη χρήση cookies, δεν υπάρχει έντυπο compact γι αυτή την πολιτική.

Η πολιτική αναφέρει τη χρήση cookies αν το στοιχείο δεδομένων “HTTP Cookies” βρίσκεται σε οποιαδήποτε ομάδα της πολιτικής. Αυτό το στοιχείο δεδομένων βρίσκεται υπό τον τίτλο “Dynamic data”.