Βόρεια Κορέα

Προς υποστήριξη των διεθνών προσπαθειών για παρεμπόδιση των παρανόμων δραστηριοτήτων της Βόρειας Κορέας, το πρόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αμοιβές για Δικαιοσύνη (RFJ) προσφέρει αμοιβή έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που οδηγούν στην παρεμπόδιση χρηματοοικονομικών μηχανισμών από άτομα που συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη Βόρεια Κορέα, συμπεριλαμβανομένων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την υπεκφυγή κυρώσεων, των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, και τον πολλαπλασιασμό ΟΜΚ.

Το Υπουργείο αναζητά πληροφορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Την μεταφορά κάρβουνου από πλοίο σε πλοίο που προέρχεται από την Βόρεια Κορέα ή αδιύλιστο πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου που αποστέλλονται στη Βόρεια Κορέα ή οποιοδήποτε άλλο φορτίο σε ή από πλοία της Βόρειας Κορέας.

  • Πολίτες της Βόρειας Κορέας που εργάζονται έξω από την Βόρεια Κορέα και δημιουργούν σημαντικά έσοδα για την Κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας ή το Εργατικό Κόμμα της Κορέας.

  • Επιχειρήσεις ή άτομα που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο και συμμετέχουν σε απαγορευμένες εμπορικές συναλλαγές με την Βόρεια Κορέα.

  • Πωλήσεις ή αποστολές όπλων της Βόρειας Κορέας.

  • Πολυτελή αγαθά που αποστέλλονται στην Βόρεια Κορέα.

Το πρόγραμμα RFJ προσφέρει επίσης μια αμοιβή έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που οδηγούν στην ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό ατόμων που, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας, κάνουν πρόσβαση σε υπολογιστή για να κλέψουν πληροφορίες, να καταστρέψουν τον υπολογιστή, να διαπράττουν εκβιασμούς, ή για να βοηθήσουν και να συνδράμουν τα άτομα που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα.

Το Υπουργείο έχει εξουσιοδοτηθεί συγκεκριμένα να προσφέρει αμοιβή έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που οδηγούν στη διακοπή χρηματοοικονομικών μηχανισμών κάθε ατόμου ή οντότητας που συμμετείχε σε δραστηριότητες που περιγράφονται στις Ενότητες 104(a) και 104(b)(1) του Νόμου περί Κυρώσεων και Βελτίωση Πολιτικής της Βόρειας Κορέας του 2016. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε άτομο ή οντότητα που εν γνώσει:

  1. Εισάγει, εξάγει, ή επανεξάγει προς ή από την Βόρεια Κορέα κάθε αγαθό, υπηρεσίες ή τεχνολογίες που ελέγχονται για εξαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες διότι η χρήση αυτών των αγαθών, υπηρεσιών ή τεχνολογίας για όπλα μαζικής καταστροφής ή συστήματα παροχών για αυτά τα όπλα συνεισφέρει σημαντικά στη χρήση, ανάπτυξη, παραγωγή, κατοχή ή απόκτηση από κάθε άτομο πυρηνικού, ραδιολογικού, χημικού ή βιολογικού όπλου που έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για να παρέχει ένα τέτοιο όπλο.

  2. Παρέχει εκπαίδευση, συμβουλή, ή άλλες υπηρεσίες ή βοήθεια, ή συμμετέχει σε σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, που σχετίζονται με την κατασκευή, τη διατήρηση ή τη χρήση κάθε τέτοιου όπλου, συσκευής ή συστήματος που θα εισαχθεί, εξαχθεί ή θα επανα-εξαχθεί στην ή από την Βόρεια Κορέα.

  3. Εισάγει, εξάγει ή επανεξάγει πολυτελή αγαθά στην Βόρεια Κορέα.

  4. Συμμετέχει, είναι υπεύθυνο για ή διευκολύνει τη λογοκρισία από την Κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας.

  5. Συμμετέχει, είναι υπεύθυνο για ή διευκολύνει σοβαρές καταχρήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας.

  6. Συμμετέχει στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογράφηση αγαθών ή νομισμάτων, λαθρεμπόριο μετρητών ή διακίνηση ναρκωτικών που υποστηρίζει την Κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας ή οποιουδήποτε επίσημου ηγέτη για ή εκ μέρους αυτής της Κυβέρνησης.

  7. Συμμετέχει σε σημαντικές δραστηριότητες που υπομονεύουν την κυβερνασφάλεια μέσω χρήσης δικτύων υπολογιστών ή συστημάτων εναντίον ξένων ατόμων, κυβερνήσεων ή άλλων οντοτήτων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας.

  8. Πουλάει, προμηθεύει ή μεταφέρει στην ή από την Κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας ή για κάθε άτομο που ενεργεί για ή εκ μέρους αυτής της Κυβέρνησης, σημαντικό ποσοστό πολύτιμων μετάλλων, γραφίτη, ακατέργαστων ή ημι-επεξεργασμένων μετάλλων ή αλουμίνιου, χάλυβα, κάρβουνου ή λογισμικού, για χρήση από ή σε βιομηχανικές διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα με όπλα μαζικής καταστροφής και συστήματα παροχής για τέτοια όπλα, άλλες δραστηριότητες πολλαπλασιασμού, το Εργατικό Κόμμα της Κορέας, τις ένοπλες δυνάμεις, την εσωτερική ασφάλεια, ή τις δραστηριότητες κατασκοπείας, ή τη λειτουργία και διατήρηση φυλακών πολιτικών κρατουμένων ή φυλακών καταναγκαστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός της Βόρειας Κορέας.

  9. Εισάγει, εξάγει ή επανεξάγει στην ή από την Βόρεια Κορέα κάθε όπλο ή σχετικό υλικό, ή

  10. Προσπαθεί εν γνώσει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους (1) έως (9).

Το Υπουργείο έχει εξουσιοδοτηθεί επίσης να προσφέρει έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που οδηγούν στην ταυτοποίηση κάθε ατόμου που, υπό την αιγίδα ή υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας, βοηθάει ή υποκινεί παραβίαση του Νόμου περί Ηλεκτρονικής Απάτης και Κατάχρησης (“CFAA”), 18 U.S.C. § 1030). Το Υπουργείο αναζητεί πληροφορίες για κάθε τέτοια δραστηριότητα που παραβιάζει το CFAA, με ιδιαίτερο, αλλά όχι αποκλειστικό, ενδιαφέρον στις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:

  1. Τις μη εξουσιοδοτημένες εισχωρήσεις σε υπολογιστές και δίκτυα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την κλοπή πληροφοριών.

  2. Την αποστολή καταστρεπτικού κακόβουλου λογισμικού.

  3. Τη διάδοση και χρήση λυτρισμικού.

  4. Την αποστολή απειλών για να προκαλέσουν ζημιά σε, να αποκτήσουν πληροφορίες από, ή να ζητήσουν κάτι που έχει αξία σε σχέση με έναν υπολογιστή, με σκοπό την απόσπαση χρημάτων ή αντικειμένου αξίας από άτομο ή οντότητα, όπως απαγορεύεται από τους νόμους 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5), και (a)(7).

Άλλη φωτογραφία του

North Korea - English
North Korea - Chinese (Simplified)
North Korea - Chinese (Traditional)