تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

یحیی حقانی

تا 5 میلیون دلار پاداش

یحیی حقانی یکی از اعضاء ارشد شبکه حقانی است که در عملیات نظامی، مالی، و تبلیغاتی گروه مشارکت نزدیک داشته است. در غیبت رهبران ارشد گروه، مانند سراج الدین حقانی ( داماد یحیی)، خلیل حقانی، و بدرالدین حقانی (متوفی)، یحیی در عمل به عنوان رهبر گروه عمل کرده است. یحیی همچنین به عنوان مسئول لجستیکی شبکه حقانی وظائفی را به عهده داشته است و برای فرمانده هان حقانی، سنگین زردان که اکنون درگذشته است، و عبد الرؤوف ذاكر، رئیس عملیات انتحاری شبکه حقانی، فراهم آوردن وجوه شامل یکی از فرمانده هان تابع شبکه حقانی را تسهیل کرده است. یحیی همچنین به عنوان مترجم شفاهی عربی و پیام رسان سراج الدین حقانی عمل کرده است.

یحیی عملیات چشمگیری در ارتباط با تسهیل حمایت از شبکه حقانی و سایر فعالیتها به انجام رسانده است. در اوائل سال 2013، او فراهم آوردن وجوه برای جنگجویان شبکه حقانی را تسهیل داده است. همچنین در اوائل 2013، یحیی انتقال تدارکات از امارات متحده عربی به خلیل حقانی، رهبر ارشد شبکه حقانی را هماهنگی کرده است. در سال 2012، یحیی توزیع بمب های دست ساز یا کنار جاده ای (IED) و دستگاههای ارتباطی را هماهنگی کرده، و همچنین تدارکات لازم برای حمله 7 اوت 2012 شبکه حقانی بر علیه پایگاه عملیاتی گروه متحد در ولایت لوگر، در افغانستان، که طی آن سیزده نفر شامل یازده غیر نظامی افغان مجروح شدند را مورد بررسی قرار داده است. از سال 2011، یحیی برای انجام عملیات از سوی سراج الدین حقانی، به شبکه فرمانده هان حقانی پول تحویل داده است.

یحیی گاهی اوقات به عنوان رابط بین شبکه حقانی و القاعده خدمت کرده است و حد اقل از اواسط سال 2009 روابطی با القاعده حفظ کرده است. در این نقش، یحیی برای هزینه های شخصی اعضاء القاعده در منطقه پول فراهم کرده است. از اواسط 2009، او به عنوان رابط اصلی شبکه حقانی با جنگجویان خارجی، شامل عرب ها، ازبک ها، و چچن ها عمل کرده است.

یحیی همچنین عملیات تبلیغاتی شبکه حقانی را انجام داده رهبری کرده است. از اوائل سال 2012، برای تأیید نهایی نوارهای ویدئویی تبلیغاتی طالبان تهیه شده توسط وی، یحیی به طور معمول با سراج الدین حقانی دیدار داشته است. حداقل از سال 2009، از زمانی که او نوارهای ویدئویی جنگجویان افغان را در یک ستودیوی رسانه ای در یک مدرسه شبکه حقانی ویرایش می کرد، یحیی با عملیات رسانه ای شبکه حقانی همکاری کرده است. از اواخر سال 2011، یحیی برای هزینه های رسانه ای شبکه حقانی، از سوی سراج الدین حقانی یا یکی از افراد جانشین سراج الدین پول دریافت کرده است.

در 5 فوریه 2014، تحت فرمان اجرایی 13224، اداره خزانه داری آمریکا یحیی حقانی را به عنوان یک تروریست در سطح جهانی شناخته است.

عکسهای مکمل

عکس اضافی یحیی حقانی
عکس اضافی یحیی حقانی