اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

بمبگذاری در مرکز بازرگانی جهانی

شهر نیویورک | 26 فوریه 1993

در تاریخ 26فوریه 1993- یک کامیون پر از مواد منفجره در زیر برج شماره یک مرکز بازرگانی جهانی در نیویورک منفجر گردید. قصد از انفجار این بمب 1500 تنی نابودی هردو برج از راه خراب شدن برج شماره یک روی برج شماره دو و کشتن هزاران نفر در این جریان بود. با اینکه انفجار موجب نابودی هیچیک از دو برج نشد، ولی موجب کشته شده شش نفر و زخمی شدن بیش از هزار نفر و صدها میلیون دلار خسارت شد.

این حمله بوسیله دسته ای از افرادی که با القاعده مرتبط بودند از جمله عبدالرحمان یاسین، رمزی یوسف و بسیاری دیگر طراحی شده بود. هزینه این عملیات بوسیله عموی رمزی یوسف بنام خالد شیخ محمد و یک عضو عالیرتبه القاعده فراهم شده بود. شش نفر از افراد مرتبط با این حمله محکوم شده اند منجمله رمزی یوسف مغز متفکر این طرح.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حمله به دست عدالت منجرشود.