اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

بمبگذاری در پرواز شماره 840 شرکت تی دابلیو اِی

یونان | 2 ماه آوریل1986

در2 آوریل1986 یک بمب در هواپیمای مسافری پرواز شماره 840 شرکت تی دبلیو ای که در حال پرواز از رم در ایتالیا به آتن در یونان بود منفجر گردید. انفجار موجب شد که چهار شهروند امریکائی به بیرون از هواپیما پرتاب شوند که هیچیک از آنها جان سالم بدر نبرد. یک نوزاد 9 ماهه و مادرش در میان این چهار نفر بودند. پنج نفر دیگر نیز در این بمبگذاری بدلیل کاسته شدن فشارهوا صدمه دیدند. 110نفر سرنشینان دیگر بدون صدمه شدید از این جریان جان سالم بدر بردند.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت تا 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حملات به دست عدالت منجرشود.