داستانهای موفقیت آمیز

توتینگ کرفت هانو

محکوم شده

توتینگ کرفت هانو یکی از اعضاء گروه ابوسیاف است که در حادثه آدم ربائی در دوس پالماس در ماه مه سال 2001 دست داشت.

در روز27 ماه مه2001، گروه ابوسیاف سه شهروند امریکائی را ناحیه ییلاقی دوس پالماس در پالاوان در فیلیپین ربود. این سه نفر امریکائی به نامهای گیرمو سوبرو و مارتین و گراسیا برنم که یک زوج مبلغ مسیحی بودند، شناسائی شدند. در روز11 ماه ژوئن 2001، سخنگوی گروه ابوسیاف بنام ابو سبایا ادعا نمود که او گیرمو سوبرو را به عنوان “هدیه زادروز” رئیس جمیور فیلیپین، خانم گلوریا ماکاپاگال آرویو، اعدام کرده است. در روز 7 اکتبر 2001، جمجمه یک انسان در جزیره باسیلان یافته شد که آشکار گردید جمجمی گیرمو سوبرو میباشد. در ماه ژوئن سال 2002، مارتین برنم در تیراندازی میان سربازان فیلیپینی و افراد ابو سیاف کشته شد. در این رویداد گراسیا برنم زخمی گردید ولی نجات داده شده و به امریکا بازگردانده شد.

مبلغ 100000 دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری هانو در 6 ژانویه 2005 گردید، پرداخت شد.