اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

آدم ربایی کوین سکات سوتی (Kevin Scott Sutay)

ال رتورنو، کلمبیا | 20 ژوئن 2013

در 20 ژوئن 2013، شهروند آمریکایی کوین سکات سوتی توسط نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) در شهر ال رتورنو واقع در کلمبیا ربوده شد. سوتی که یکی از اعضاء سابق خدمات ارتش آمریکا است، به عنوان توریست در چندین کشور آمریکای مرکزی و جنوبی مشغول کوه نوردی بود.

در 19 ژوئیه 2013، FARC یک اعلامیه عمومی صادر نمود و طی آن مسئولیت این آدم ربایی را به عهده گرفت و اعلام کرد که در نظر دارد سوتی را با حسن نیت آزاد نماید. اما سوتی در تاریخ 27 اکتبر 2013 آزاد شد و به اداره گواویار ( Guaviare) به هئیتی مرکب از دولتهای کلمبیا، کوبا، و نروژ، و اعضاء کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داده شد. سوتی از آنجا به مقامات دولت آمریکا در بوگوتا، واقع در کلمبیا تحویل داده شد و به آمریکا بازگشت.

برنامه پاداش برای عدالت تا 3 میلیون دلار برای دریافت اطلاعاتی که منجر به پای عدالت کشیدن افرادی که مسئولیت این حمله را به عهده داشتند شود، پاداش ارائه می دهد.