تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

سراج الدین حقانی

تا 10 میلیون دلار پاداش

سراج الدین حقانی در حال حاضر رهبری عملیات روزمره شبکه حقانی را به عهده دارد. طی مصاحبه ای با یک سازمان خبری آمریکا، سراج الدین برنامه ریزی حمله 14 ژانویه 2008 بر علیه هتل سرنا در کابل، که منجر به کشته شدن شش نفر منجمله شهروند آمریکایی تور دیوید هسلا شد را تصدیق کرد.

سراج الدین همچنین اعتراف کرد که در آوریل 2008 مبادرت به کشتن حمید کرزای رئیس جمهور افغانستان کرده است. او حملات میان مرزی بر علیه آمریکا و نیروهای متحد در افغانستان را هماهنگی کرده است. باور بر این است که او در مناطق قبیله ای فدرال در پاکستان مستقر باشد.

در مارس 2008، تحت فرمان اجرایی 13224 وزارت امور خارجه آمریکا سراج الدین حقانی را به عنوان یک تروریست در سطح جهانی شناخته است.

عکس ودود

عکس ودود سراج الدین حقانی
عکس ودود سراج الدین حقانی