تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

سامی العریدی

تا 5 میلیون دلار پاداش

سامی العریدی از مقامات ارشد مسئول احکام و دستورات دینی برای حراس الدین (HAD) است. العریدی قبلاً در توطئه چینی های تروریستی بر علیه آمریکا و اسرائیل دست داشته است. العریدی از اعضاء شورای حراس الدین، مرجع ارشد تصمیم‌گیری گروه است. العریدی از سال 2014 تا 2016 مقام ارشد مسئول احکام و دستورات دینی جبهه النصره بود، و این گروه را در سال 2016 ترک کرد.

حراس الدین یک گروه وابسته به القاعده است که در اوائل سال 2018، پس از اینکه چندین فرقه از هیئت تحریر الشام (HTS) جدا شدند، در سوریه پدیدار شد. رهبری حراس الدین، شامل العریدی نسبت به القاعده و رهبر آن، ایمن الظواهری وفادار باقی مانده است.

عکس ودود

سامی العریدی
Salman Raouf Salman - Spanish