تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

سلمان رئوف سلمان

تا 7میلیون دلار پاداش

سلمان رئوف سلمان فعالیت های تروریستی حزب الله در نیمکره غربی را هدایت و از آنها حمایت می کند. به عنوان یکی از رهبران سازمان امنیت خارجی حزب الله (ESO) ، سلمان همچنین در توطئه چینی هایی در سرتاسر دنیا شرکت داشته است. ESO عنصر حزب الله، مسئول برنامه ریزی، هماهنگی، و انجام عملیات تروریستی در خارج از لبنان است. این حملات عمدتاً اسرائیلی ها و آمریکایی ها را مورد هدف قرار داده اند.

از میان توطئه چینی هایی که سلمان در آنها شرکت داشته، بمبگذاری در مرکز فرهنگی انجمن متقابل اسرائیل -آرژانین (AMIA) بوده است. در 18 ژوئیه 1994، حزب الله یک وسیله انفجاری دست ساز در داخل یک خودرو را در خارج از مرکز فرهنگی AMIA واقع در بوینس آیرس منفجر کرد، که موجب کشته شدن 85 تن گردید. سلمان به عنوان هماهنگ کننده این حمله در محل تعیین شده است.

بر اساس دستور اجرایی 13224، اداره خزانه داری آمریکا در 19 ژوئیه 2019، سلمان را بخاطر حمایت از فعالیت های تروریستی حزب الله، در لیست تروریست جهانی که به طور ویژه نامگذاری شده اند قرار داد.

عکس ودود

سلمان رئوف سلمان
Salman Raouf Salman - English
Salman Raouf Salman - Arabic
Salman Raouf Salman - French
Salman Raouf Salman - Portuguese
Salman Raouf Salman - Spanish