اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

اختفاء روبرت أ. ليفينسون

جزیره کیش، ایران| 9 مارچ 2007

رابرت آ. “باب” لوینسون، یک نماینده ویژه بازنشسته اف بی آی (FBI)، در 9 مارچ 2007 طی یک سفر کاری به جزیره کیش، در ایران مفقود شد. لوینسون در سال 1998 ازاف بی آی بازنشسته شد و پس از بازنشستگی به عنوان یک کارآگاه خصوصی فعالیت می کرد. از زمان ناپدید شدن لوینسون، محل زندگی، تندرستی، و شرایط پیرامون ناپدید شدن وی نامعلوم است.

پاداش برای عدالت تا 20 میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به تعیین مکان امن، بازیابی و بازگشت رابرت آ. لوینسون شود، ارائه می دهد. محرمانه بودن مطلق تضمین شده و امکان جابجایی در دسترس است. در صورت داشتن اطلاعات، لطفاً با نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده، اف بی آی، یا از طریق ایمیل [email protected] تماس بگیرید.

عکس ودود

آدم ربایی رابرت آ. لوینسون
آدم ربایی رابرت آ. لوینسون
آدم ربایی رابرت آ. لوینسون
آدم ربایی رابرت آ. لوینسون