داستانهای موفقیت آمیز

رمزی احمد یوسف

محکوم شده

رمزی احمد یوسف مغزمتفکر بمب گذاری تروریستی مرکزبازرگانی جهانی در ماه فوریه سال 1993 در شهر نیویورک بود که موجب کشته شدن شش نفر و زخمی شدن بیش از یکهزار نفر گردید. یوسف و دستیارانش یک کامیون پر از مواد منفجره را به زیرزمین مرکزبین المللی بازرگانی راندند. در عرض چند ساعت پس ازبمب گذاری، یوسف با یک هواپیما به پاکستان گریخت.

یوسف سر از فیلیپین درآورده و مشغول طراحی یک توطئه پیچیده تروریستی شد. او برنامه قتل پاپ ژان پل دوم را در هنگام بازدید از فیلیپین در 14ژانویه 1995 و همچنین منفجرساختن 2 هواپیمای مسافربری امریکائی در آسیا چند روز پس از آنرا ریخت. کل توطئه “اوپلان بوئینکا” نامیده شده بود که اگر به زبان عربی عامیانه ترجمه شود به معنی “عملیات انفجار” یا “عملیات انفجار بزرگ” می باشد. یوسف آشکارا مغزمتفکر اوپلان بوئینکا بود. سایر بازیگران عمده در اوپلان بوئینکا عبارت بودند از والی خان امین شاه، عبدالحکیم مراد، خالد شیخ محمد (عموی یوسف و مغزمتفکر حملات 11 سپتامبر) و حمبلی که همگی اعضای سوگندخورده القاعده بودند.

بعنوان بخشی از توطئه کلی، قرار بود در روزهای 21 و 22 ژانویه 1995 پنج تروریست در بخش اول پرواز 12 هواپیما به مقصد امریکا مواد منفجره ای را درون آنها جا سازی کرده و در نقطه توقف آنها در آسیای شرقی وجنوب شرقی ازآنها پیاده شوند تا هواپیماها همزمان بر فرازاقیانوس آرام نابود گردند. وظیفه هریک از تروریستها این بود که تا زمانی که بمبی در درون هریک از 12هواپیما کامل نشده، در بخش دوم وحتی سوم پروازها هم سوار هواپیماها شوند. شمار کشته شدگان در این مرحله توطئه بیش از 4000 نفر تخمین زده شده بود.

خوشبختانه، یوسف و افرادش کمی بی مبالات شدند که به سقوطشان منجر شد. در روز 6 ژانویه 1995 یوسف ومراد هنگامیکه یک ترکیب شیمیائی در آپارتمانشان ابری از دود ایجاد کرده و از پنجره به بیرون زبانه کشید، مجبور شدند ازآنجا بگریزند. یوسف سپس ازمراد خواست که به آپارتمان باز گشته و کامپیوتر لپ تاپ و دیگر اسنادی که دال بر گناهشان میشد را از آپارتمان بردارد. هنگامیکه مراد به آپارتمان بازگشت، با پلیس که به محل حادثه رسیده بود، روبرو شد. یوسف که تشخیص میداد مراد باید دستگیر شده باشد، به پاکستان گریخت.

در فوریه 1995یک خبر رسان که کبریت بغلی برنامه پاداش برای عدالت را دیده بود، به انگیزه پاداش به سفارت امریکا در اسلام آباد پاکستان رفته و اطلاعاتی را که رهنمون به محل یوسف شد، ارائه داد. در روز 7 فوریه 1995، مقامات پاکستانی با کمک مأموران حفاظت دیپلماتیک وزارت خارجه ایالات متحده یوسف را در اسلام آباد دستگیر ساخته و او را به امریکا مسترد کردند. یوسف هم اکنون در ایالت کلورادو در زندان به سر می برد. هر چهار عامل اصلی دیگر اوپلان بوئینکا نیز دستگیر شده اند.