اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

بکار بردن خشونت در مخالفت با مذاکرات صلح خاورمیانه

1993 تاکنون

از هنگام امضاء پیمان اسلو در سپتامبر 1993، دسته های تروریستی و افراد مخالف هرگونه پیمان صلح بر پایه گفتگو، حملاتی را در غزه، کرانه باختری و اسرائیل به انجام رسانده اند. قصد از این حملات مختل ساختن مذاکرات صلح و تغییر رویکرد رهبران مذاکره کننده بوده است.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت تا 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حملات به دست عدالت منجرشود.