تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

مهاد کاراته (Mahad Karate)

تا 5 میلیون دلار پاداش

مهاد کاراته به عنوان دستیار رهبر (امیر)، همچنین موسوم به عبدیرحمان محمد وارسامه، نقش مهمی را در شاخه امنیتی الشباب ایفا می کرد، که مسئولیت ترورها و تهاجم به دانشگاه گاریسا در تاریخ 2 آوریل 2015 موجب مرگ 150 شد را برعهده داشت. شاخه اطلاعاتی و امنیتی الشباب در اجرای حملات انتحاری و ترورها در سومالی، کنیا و سایر کشورهای منطقه عمل می کند، و برای عملیات تروریستی الشباب در سرتاسر شاخ افریقا حمایت و کمکهای لجستیکی فراهم می کند.

گمان می رود که کاراته در سنین چهل سالگی باشد.