تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

معلم داود (Ma’alim Daud)

تا 5 میلیون دلار پاداش

معلم داود مسئولیت طرح ریزی، استخدام، آموزش، و عملیات بر علیه دولت سومالی و اهداف غربی را بر عهده دارد.

داود به زبانهای انگلیسی، عربی، و سومالیایی صحبت می کند. او همچنین به نامهای مستعار سالاد کاراته، معالین عبدیرحمان و عبدیفتاح شناخته می شود. داود از قبیله هاوی/آیر است و عمدتاً در منطقه لوورشابل در سومالی سکونت داشته است.