اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

آدم ربائی ها و قتل ها

لبنان | 1985-1989

آدم ربائی و آدمکشی های متعدد از جمله بخشی از بحران گروگانگیری های یک دهه در لبنان بود که توسط تروریستهای مرتبط با حزب الله انجام گرفت. بحران گروگانگیری از 1982آغاز شده و تا 1992 ادامه داشت.

در روز16 مارس 1984 تروریستها ویلیام باکلی، رئیس دفتر سیا در بیروت را ربودند. باکلی مورد بازجوئی و شکنجه قرار گرفت و تقریباً بمدت 15ماه دربند بود و سپس کشته شد.

در روز3 دسامبر 1984 کتابدار کتابخانه دانشگاه امریکائی بیروت بنام پیتر کیلبام مفقودالاثر اعلام شد. شانزده ماه پس ازآن تاریخ، او و دونفر گروگان دیگر بوسیله گلوله کشته شدند و کالبدشان در کوههای خاور بیروت انداخته شد.

در روز17 فوریه 1988 تروریستها سرهنگ ویلیام هیگینزرا از اتوموبیل نیروی محافظ صلح سازمان ملل متحد ربودند. سرهنگ هیگینز پیش ازکشته شدن مورد بازجوئی و شکنجه قرارگرفت. تاریخ دقیق کشته شدن وی روشن نیست.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت تا 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حملات به دست عدالت منجرشود.

قربانیان

عکس از ویلیام هیگینز کشته شده در سال 1989
ویلیام هیگینز کشته شده در سال 1989
عکس از ویلیام باکلی کشته شده در سال 1985
ویلیام باکلی کشته شده در سال 1985
عکس از پیتر کیلبرن کشته شده در سال 1986
پیتر کیلبرن کشته شده در سال 1986