تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

خلیل الرحمان حقانی

تا 5 میلیون دلار پاداش

به عنوان یک عضو ارشد شبکه حقانی، خلیل الرحمان حقانی از طرف طالبان اقدام به عملیات گردآوری وجوه کرده، و به طالبان که در افغانستان عمل می کنند حمایت ارائه می دهد. از اوائل سال 2010، او برای سلولهای واقع در ولایت لوگر واقع در افغانستان وجوه فراهم می کند. در سال 2009، خلیل یکی از افراد مسئول بازداشت زندانیان دشمن بود که توسط طالبان و شبکه حقانی اسیر شده بودند. خلیل از سوی برادرزاده خود، سراج الدین حقانی، که در مارس 2008 بر اساس فرمان اجرایی 13224 از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان تروریست شناخته شده بود، دستور دریافت می کرد. خلیل همچنین از سوی القاعده عمل کرده و به عملیات نظامی القاعده وابسته بوده است. در 2002، او برای تقویت عناصر القاعده در ولایت پکتیا، واقع در افغانستان جنگجویان را آماده جنگ می کرد.

در 9 فوریه 2011، تحت فرمان اجرایی 13224، اداره خزانه داری آمریکا خلیل الرحمان حقانی را به عنوان یک تروریست در سطح جهانی شناخته است.

عکسهای مکمل

عکس اضافی خلیل الرحمان حقانی
عکس اضافی خلیل الرحمان حقانی