تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

خالد سعید الباطرفی

تا 5 میلیون دلار پاداش

خالد الباطرفی از اعضاء ارشد سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان (AQAP) در استان حضرموت واقع در یمن، و عضو سابق مجلس شورای سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان بود. در سال 1999، او به افغانستان سفر کرد، و در آنجا در اردوگاه فاروق القاعده آموزش دید. در سال 2001، او در کنار طالبان بر علیه نیروهای آمریکا و ائتلاف شمال جنگید. در سال 2010، الباطرفی به سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان در یمن پیوست، و رهبری جنگجویان سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان را برای به تصرف درآوردن استان آبین در یمن به عهده داشت، و امیر سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان در آبین نامیده شد. در پی مرگ رهبر سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان، ناصر الوحیشی، در اثر ضربه نظامی آمریکا در ژوئن 2016، او بیانیه ای صادر کرد که طی آن اعلام نمود که القاعده اقتصاد آمریکا را نابود خواهد کرد و به سایر منافع آمریکا حمله خواهد کرد.

بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل خواهد شناخت، الباطرفی در ژانویه 2018 در یک ویدئوی سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان ظاهر شد و آمریکا و مردم یهودی را تهدید کرد. در 23 ژانویه 2018، وزارت امور خارجه آمریکا، در پی دستور اجرایی 13224، الباطرفی را به عنوان یک تروریست در سطح جهانی (SDGT) تعیین کرد.

عکس ودود

al-Rimi and Batarfi English PDF
al-Rimi and Batarfi Arabic PDF
AQAP English PDF
AQAP Arabic PDF