اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

کشتار در کنسولگری امریکا

کراچی، پاکستان | 8 ماه مارس 1995

در بامداد روز8 مارس 1995 وانت سفید رنگی مسافران را برای کار به کنسولگری امریکا در شهر کراچی در پاکستان میبرد. در یک چهارراه پرازدحام، یک تاکسی زردرنگ به جلوی وانت پیچیده و موجب توقف آن شد درحالیکه خودروی دیگری از حرکت آن جلوگیری کرد. تروریستهای نقابدار و مسلح به تفنگهای خودکار بسرعت نزدیک شده و اتوموبیل را زیر رگبار آتش گلوله گرفتند و شیشه های آنرا خرد کردند. در این حمله دو نفر از کارکنان امریکائی کنسولگری کشته شده و یکنفر دیگر زخمی گردید.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حمله به دست عدالت منجرشود.