اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

کشتن غیر نظامیان پاکستانی از راه بمبگذاری

کراچی، پاکستان | 14 ماه ژوئن 2002

در14 ماه ژوئن 2002، یک خودروی حامل بمب در میان جمعی از افراد پیاده در بیرون از کنسولگری امریکا در کراچی در پاکستان منفجر گردید. این حمله موجب کشته شدن 12 زن و مرد پاکستانی و زخمی شدن 40 نفر گردید.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حمله به دست عدالت منجرشود.