تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

ابراهیم حجه جما

تا 5 میلیون دلار پاداش

ابراهیم حاجی جما یکی دیگر از بنیانگذاران حرکت الشباب المجاهدین و رهبر ارشد در الشباب است. همانگونه که مکرراً گزارش شده است، در مه 2010، جما، امور دره جوبای الشباب را از کیسمائو هدایت می کرد. او چندین سال در افغانستان مشغول به جنگ بود، و بدین گونه نام مستعار الافغانی ( فرد افغان) را کسب کرده است

لشباب جناح مبارز دادگاههای شورای اسلامی سومالی بود، که بیشتر جنوب سومالی را در دومین دهه 2006 بتصرف خود درآوردند. الشباب شورش خشونت آمیز خود را در جنوب و مرکز سومالی ادامه داده است. این گروه برای بسیاری از بمب گذاری ها- شامل انواع مختلف حملات انتخاری در موگادیشو، و در جنوب و مرکز سومالی، که غالباً مقامات دولت سومالی، و آنهایی که متحدان دولت فدرال انتقالی سومالی(TFG) تلقی می شدند را مورد هدف قرار می داد، ادعای مسئولیت کرده است. الشباب احتمالاً مسئولیت پنج بمبگذاری انتحاری هماهنگ شده در خودرو، که در اکتبر 2008 بوقوع پیوستند، و همزمان اهدافی را در دو شهر واقع در شمال سومالی مورد اصابت قرار می دادند، که منجر به کشته شدن 26 تن و مجروح شدن 29 نفر دیگر گردید را به عهده دارد. الشباب مسئولیت دو بمبگذاری انتحاری که در 11 ژوئیه 2010 در کامپالا، اوگاندا بوقوع پیوست و منجر به کشته شدن بیش از 70 نفر، منجمله یک آمریکایی گردید را به عهده دارد. این گروه مسئولیت ترور چندین فعال صلح در سومالی، کارکنان خارجی که کمک ارائه می دادند، تعداد زیادی از چهره های جامعه اجتماعی، و خبرنگاران را به عهده دارد. در فوریه 2012، الشباب و القاعده اتحاد رسمی خود را اعلام کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا، تحت بخش 219 قانون مهاجرت و ملیت ( اصلاح شده)، در 26 فوریه 2008، الشباب را به عنوان سازمان تروریستی خارجی نامید، و تحت دستور اجرایی 13224 مورخ 29 فوریه 2008، آنرا به عنوان یک نهاد ویژه تروریستی در سطح جهانی تعیین کرد.