تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

هیثم علی طباطبایی

تا 5 میلیون دلار پاداش

هیثم علی طباطبایی از رهبران نظامی کلیدی حزب الله است که فرماندهی نیروهای ویژه حزب الله در سوریه و یمن را به عهده داشته است. اقدامات طباطبایی در سوریه و یمن به عنوان بخشی از عملیات وسیعتر حزب الله جهت ارائه آموزش، لوازم و پرسنل در راستای حمایت از فعالیت های بی ثبات سازی منطقه ای است. در اکتبر سال 2016، وزارت خزانه داری ایالات متحده، به موجب فرمان اجرایی 13224، طباطبایی را به طور ویژه به عنوان تروریست در سطح جهانی (SDGT) تعیین کرد.

عکس ودود

Lebanese Hizballah Poster - English
Lebanese Hizballah Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Poster - French