تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

حسن افگوی (Hassan Afgooye)

تا 5 میلیون دلار پاداش

حسن افگوی در حمایت از تمامی عملیات الشباب، بر یک شبکه پیچیده مالی، که فعالیت های آن شامل مؤسسات خیریه جعلی، و گردآوری وجوه تا اخاذی به تهدید و آدم ربایی است، نظارت دارد. افگوی به عنوان یکی از رهبران کلیدی الشباب به شمار می آید و در عملیات مستمر آن نقشی حیاتی دارد.