تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

حامد الخیری

تا 5 میلیون دلار پاداش

حامد الخیری، رهبر و عضو مؤسس گروه تروریستی برای جنبش اتحاد و جهاد درغرب افریقا (MUJWA که همچنین MUJAO و TWJWAنام دارد). تحت رهبری خیری، اعضاء MUJWA عملیات آدم ربایی، حملات تروریستی، و ربودن دیپلماتهای خارجی به انجام رسانده اند. در آوریل 2012، خیری مسئولیت آدم ربایی هفت دیپلمات الجزایری در مالی را به عهده گرفته است و به منظور تهدید آن دسته از افرادی که مخالف این سازمان هستند در نوارهای ویدئویی MUJWA شرکت داشته است. در ژانویه 2012، خیری اعلام کرد که هدف MUJWA “تحمیل قوانین شرعی یا شریعت در سرتاسر افریقای غربی است.”

قبل از نقش رهبری وی در MUJWA، خیری در AQIM عضویت داشت، و بر علیه موریتانی حملات تروریستی به انجام می رساند. در اکتبر 2011، خیری دستور آدم ربایی سه کارمند امدادی اروپایی در الجزایر را صادرکرد، و در پی تیراندازی موجب مجروح شدن دو تن از آنها گردید. طبق دستور اجرایی 13224 صادر شده در 7 دسامبر 2012، خیری به عنوان تروریست شناخته شده است.

در سپتامبر 2011، MUJWA به عنوان شاخه ای از القاعده، جهت گسترش هر چه بیشتر اعمال تروریستی در سرتاسر افریقای غربی، در سرزمین های اسلامی مغرب (AQIM) تأسیس شد. MUJWA حملات و آدم ربایی های متعددی، منجمله حمله انتهاری مارس 2012 در تمانراست، در الجزایر که موجب مجروح شدن 23 نفر گردید را به انجام رسانده است. MUJWAهمچنین مسئولیت آدم ربایی سفیر کانادا و مأمور سیاسی سازمان ملل متحد، رابرت فالر را به عهده دارد. در 7 دسامبر 2012، ایالات متحده آمریکا MUJWA را به عنوان نهاد تروریستی در سطح جهانی تعیین کرد، و در 5 دسامبر 2012 کمیته تحریم القاعده در سازمان ملل متحد MUJWA را در فهرست نهاد وابسته به AQIM قرار داده است.