تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

حافظ محمد سعید

تا 10 میلیون دلار پاداش

حافظ محمد سعید استاد سابق عربی و مهندسی، و همچنین بنیانگذار جماعت الدعوا، یک سازمان اسلامی بنیادی متعهد به برقراری حکومت اسلامی در بعضی از قسمتهای هند و پاکستان، و شاخه نظامی لشکر طیب است. گمان می رود که سعید مغز متفکر چندین حمله تروریستی، منجمله حملات سال 2008 مومبای که منجر به مرگ 166 نفر، منجمله شش شهروند آمریکایی شد، بوده است.

برای نقش او در حملات تروریستی سال 2008 در مومبای، جمهوری هند یک اعلامیه بین المللی انترپل برای دستگیری سعید صادر کرده است. به علاوه، طبق دستور اجرایی 13224، اداره خزانه داری آمریکا سعید را به عنوان فرد تحریم شده تعیین کرده است. همچنین در دسامبر 2008، ، تحت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شماره 1267، سعید به طور مجزا توسط سازمان ملل به عنوان فرد تحریم شده تعیین شده است.

در دسامبر 2001، لشکر طیب به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین گردید. در آوریل 2008، آمریکا جماعت الدعوا را به عنوان سازمان تروریستی تعیین کرد. همچنین در دسامبر 2008 سازمان ملل نیز جماعت الدعوا را به عنوان سازمان تروریستی تعیین کرد.