تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

حافظ عبدالرحمان مکی منتهی می شود.

تا 2 میلیون دلار پاداش

حافظ عبدالرحمان مکی نفر دوم در سلسه فرماندهی لشکر طیب، یک سازمان افراطی اهل حدیث، متعهد به برقراری حکومت اسلامی در قسمتهایی از هند و پاکستان است. گمان می رود که لشکر طیب سازماندهی حملات تروریستی نوامبر 2008 در مومبای، که طی آن 166 نفر کشته شدند، منجمله شش شهروند آمریکایی، به علاوه تعداد زیادی از وقایع تروریستی دیگر در هند را به عهده داشته است.

اداره خزانه داری آمریکا، تحت دستور اجرائی 13224 ، مکی را به عنوان فرد تحریم شده تعیین کرده است.

در دسامبر 2001، لشکر طیب به عنوان یک سازمان خارجی تروریستی تعیین شده است. در آوریل 2008، ایالات متحده آمریکا جماعت الدعوا را به عنوان سازمان تروریستی خارجی تعیین کرده است. همچنین، در دسامبر 2008، ایالات متحده آمریکا جماعت الدعوا را به عنوان سازمان تروریستی خارجی تعیین کرده است.