اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

قتل جان گرنویل و عبدالرحمان عباس رحما

خارطوم، سودان | 1 ژانویه 2008

در 1 ژانویه 2008، جان گرنویل، تابع آمریکا، و کارمند آژانس توسعه بین المللی آمریکا (USAID)، و راننده سودانی او، عبدالرحمان عباس رحما، پس از شرکت در جشن شب سال نو در خارطوم، سودان، هنگام بازگشت به خانه هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. دو گروه به صورت مجزا مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند: انصار التوحید (حامیان توحید)، و القاعده در سرزمین دو نیل (AQTN).

سیستم قضایی سودان پنج مرد را برای مشارکت در این کشتارها محاکمه و محکوم کرد. عبدالرئوف ابو زید محمد حمزه، محمد مکاوی ابراهیم محمد، عبدالبسیت الحاج الحسن حاج حماد، و محند عثمان یوسف محمد از طریق اعدام محکوم به مرگ شدند، اما یکسال پس از محکومیت خود از زندان فرار کردند. طبق گزارشات، محند در مه 2011 در سومالی فوت شد. عبدالرئوف توسط مقامات سودانی مجدداً دستگیر شد. مکاوی و عبدالبسیت فراری هستند.

عبدالرحمان عباس رحنا ، 39 ساله، در جوبا واقع در سودان متولد شده بود. او در سال 2004 به عنوان یکی از اعضاء اصلی تیم مسئول کمک به فاجعه برای دارفور، به آژانس توسعه بین المللی آمریکا پیوست. در نوامبر 2005، او به عنوان راننده برای آژانس توسعه بین المللی/ مأموریت سودان در خارطوم استخدام شده بود.

جان گرنویل، 33 ساله، در بوفالو واقع در نیویورک متولد شده بود. او بیش از سه سال بود که در برنامه های دموکراسی و حکومت آژانس توسعه بین المللی آمریکا در سودان کار می کرد، و به منظور مطلع ساختن شهروندان از حقوق خود و کمک به آنها برای آمادگی برای انتخابات، به توزیع هزاران رادیوی خورشیدی در سودان جنوبی، منطقه ای که در پی بیش از دو دهه جنگ در انزوا بسر می برد، می پرداخت. گرنویل از سال 1997 تا 1999 به عنوان داوطلب در سپاه صلح در کامرون کار می کرد، و پس از آن، یک کمک هزینه فولبرایت برای انجام پژوهشهای مستقل در کامرون دریافت کرده بود.

قربانیان

عکس از جان گرنویل،
جان گرنویل،
عکس از عبدالرحمان عباس رحنا
عبدالرحمان عباس رحنا