تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

فواد شکر (Fuad Shukr)

تا 5 میلیون دلار پاداش

فواد شکر از مدت زمانی طولانی به عنوان مشاور ارشد امور نظامی برای حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله فعالیت داشته است. شکر از عاملین ارشد حزب الله است که فرماندهی نیروهای نظامی حزب الله در جنوب لبنان را به عهده دارد. او در بالاترین هیئت نظامی حزب الله به نام شورای جهاد خدمت می کند.

فعالیت های شکر برای حزب الله و به نمایندگی از طرف حزب الله به مدت 30 سال است که ادامه دارد. او از همکاران نزدیک فرمانده حزب الله به نام عماد مغنیه که اکنون درگذشته است، بود. شکر در برنامه ریزی و اجرای بمب گذاری 23 اکتبر 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، لبنان، که منجر به کشته شدن 241 پرسنل خدماتی آمریکا شد، نقشی عمده ایفا کرده است.

عکس ودود

Hamiyah and Shukr Farsi Poster
Hamiyah and Shukr Arabic Poster
Hamiyah and Shukr English Poster
Hamiyah and Shukr French Poster