تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

فاروق السوری

تا 5 میلیون دلار پاداش

فاروق السوری رهبر سازمان تروریستی حراس الدین (HAD) است. السوری عضو سابق القاعده (AQ)، دهها سال در این سازمان تروریستی فعالیت داشته است. او در سالهای 1990 به همراه سیف العدل، رهبر ارشد القاعده در افغانستان، مربی ارشد شبه نظامی بوده و از سال 2003 تا 2005 جنگجویان را برای القاعده در عراق آموزش داده است. السوری قبلاً از سال 2009 تا 2013 در لبنان در بازداشت بسر می برد، و سپس فرمانده نظامی جبهه النصره شد. او در سال 2016 جبهه النصره را ترک کرد.

در 10 سپتامبر 2019، وزارت امور خارجه آمریکا، تحت دستور اجرایی 13224، السوری را به عنوان تروریست درسطح جهانی تعیین کرد.

حراس الدین یک گروه وابسته به القاعده است که در اوائل سال 2018، پس از اینکه چندین فرقه از هیئت تحریر الشام (HTS) جدا شدند، در سوریه پدیدار شد. رهبری حراس الدین، شامل السوری، نسبت به القاعده و رهبر آن، ایمن الظواهری وفادار باقی مانده است.

عکس ودود

فاروق السوری
Salman Raouf Salman - Spanish