تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

فاخر بن عبدالعزیز بوسورا

تا 5 میلیون دلار پاداش

فاخر بوسورا، مشهور به ابو یوسف التونسی، اهل تونس است که ارتباطات گسترده ای با تندروهای اسلامی دارد. او یک عامل آموزش دیده القاعده است که اعلام کرده که قصد دارد یک شهید انتحاری بشود. بوسورا همدست فرد مظنون به عملیات تروریستی اهل تونس بنام عبدالرؤف جدی است و ممکن است که این دو در گذشته با هم سفر کرده باشند.

بوسورا در سال 1988 زادبوم خود تونس را ترک کرد تا در فرانسه اقامت کند. او در سال 1991فرانسه را ترک کرده و به شهرمونترال در کانادا مهاجرت کرد و سپس در طول دهه 1990بارها بین کانادا و تونس سفر کرد. بوسورا در سال 1999 از کانادا تابعیت گرفت و به هنگام اقامت در کانادا به مسجد السنه در مونترال میرفت

بوسورا در سال 1999 کانادا را ترک کرد و ممکن است در طول سالهای 1999 تا 2000 بیش از یکباربه افغانستان سفر کرده باشد. او هنگامیکه در افغانستان بود توسط القاعده آموزش دید و در پی آن به کانادا بازگشت

مقامات نگران این هستند که ممکن است بوسورا بخواهد به کانادا یا ایالات متحده بازگشته و در برنامه ریزی حمله یا انجام یک حمله تروریستی شرکت کند. ممکن است دچار یک بیماری شدید و در شرایط جسمی بسیار بدی باشد که در نتیجه آن وزن بسیار از دست داده و ظاهرش عوض شده باشد.