اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

حمله به توریستها

پارک بویندی، اوگاندا | 1مارس1999

در تاریخ1 ماه مارس 1999، یک دسته 100 نفری از سربازان اینتراهاموه در پارک ملی بویندی در اوگاندا به گردشگران و راهنمای آنها حمله کردند. اینتراهاموه یک سازمان شبه نظامی است که توسط یک دسته از مردان جوان قبیله هوتو تشکیل شده و اقدامات نسل کشی علیه توتسی ها را در1994 در رواندا مرتکب شد.

در حمله پارک بویندی، چندین گروه گردشگر مورد حمله قرار گرفتند، گروگان گرفته شدند، و مجبور شدند پیاده بسوی جمهوری دموکراتیک کنگو بروند. یک شهروند اوگاندائی بنام پاول راس زنده زنده سوزانده شد. هشت نفر ازقربانیان، از جمله دو امریکائی بنامهای سوزان میلر و رابرت هاوبنر، به ضرب کتک کشته شدند.

در جریان این حمله، چیزهای بسیاری از جمله یک گذرنامه امریکائی، گواهینامه رانندگی امریکائی، ساعت مچی غواصی زنانه سیتیزن و کامپیوتر لپ تاپ توشیبا پورتوگو از توریستها دزدیده شد.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حمله به دست عدالت منجرشود.