تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

عزیز حقانی

تا 5 میلیون دلار پاداش

عزیز حقانی یکی از اعضاء ارشد شبکه حقانی و برادر سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی است. در حمایت از هماهنگی حملات میان مرزی بر علیه نیروهای بین المللی کمک به امنیت(ISAF) و نیروی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در افغانستان، عزیز به صورت نزدیک در عملیات لجستیکی و تصمیگیری در سطح فرماندهی همکاری کرده است. به علاوه، او به عنوان کانال اصلی (شبکه حقانی) برای عملیات کابل و حملات مهم در سرتاسر کشور خدمت می کند.